KBF u Splitu potpisao je novi bilateralni sporazum s visokoškolskom ustanovom u Beču, u Austriji i time otvorio mogućnost za ostvarivanje Erasmus međunarodne razmjene za svoje studente, nastavnike i administrativno osoblje. Riječ je o Crkvenoj pedagoškoj visokoj školi u sklopu Sveučilišnog koledža za obrazovanje nastavnika u Beču. | Ana Peroš, tajnica ureda za međunarodnu suradnju | Više | 16.11.2016 |

Pin It