U srijedu, 27. travnja 2016., u 12.00 sati u Velikoj dvorani na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, u sklopu međunarodne dolazne mobilnosti unutar programa Erasmus+, i unutar međuinstitucijskog sporazuma Fakulteta s Teologijom u Ljubljani, održala je predavanje doc. dr. sc. Barbara Simonič iz Slovenije. Predavanje je održala na Katedri Religiozne pedagogije i katehetike a predavačicu je na početku pozdravio prodekan za nastavu doc. dr. sc. Domagoj Runje pozdraviviši nazočnu pročelnicu katedre izv. prof. dr. sc. Jadranku Garmaz i suradnicu dr. sc. Angelinu Gašpar. Doc. dr. sc. Simonič nastavnica je na Odjelu za bračnu i obiteljsku terapiju i psihologiju i sociologiju religije na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani te je bračni i obiteljski terapeut na Franjevačkom institutu za obitelj.

Predavanje naslovljeno Izazovi suvremene obitelji i osjetljivost u pastoralnoj skrbi za obitelj održano je pred 80-ak studenata preddiplomskog i diplomskog studija. U izlaganju održanom na engleskomu jeziku predavačica je istaknula temeljna obilježja zdravih odnosa i značenje izvora empatijskih odnosa za razvoj osobnosti. Prikazala je povezanost između obiteljskih odnosa i temelja religioznog iskustva te je pojasnila koje temelje daju odnosi za religiozno iskustvo. Pritom se osvrnula na potrebu razlikovanja stvarne i idealne obitelji te posvješćivanja vlastite ranjivosti koja proizlazi iz ranjenosti, i prihvaćanja sebe kako bismo se mogli otvarati drugima unatoč iskustvu ranjenosti. Izdvojila je izazove suvremene obitelji i naznačila osjetljivost koja je potrebna u pastoralnoj skrbi za obitelj. Predstavila je temeljne pretpostavke modela terapije obiteljskih odnosa i program formacije za obiteljske terapeute i druga zanimanja koja se tiču međusobnih ljudskih odnosa, osobito naznačivši snagu empatije u pastoralnoj skrbi te potrebu naviještanje Evanđelja kroz majčinsku brižnost i nježnost na tragu dokumenata crkvenog učiteljstva o ovoj tematici.

Zaključila je izlaganje primjerima dobre prakse navodeći kako je ljutnju i okrutnost prema drugome moguće zamijeniti suosjećanjem, uvažavanjem i prihvaćanjem, bez osuđivanja, spoznajući i primjenjujući snagu nježnosti. | Ana Peroš, ured za međunarodnu suradnju | 29.4.2016 |

Pin It