Malta

Objavljena je Odluka o rang listi kandidata za mobilnost nastavnog osoblja na temelju raspisanog Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa - Natječajna godina 2023.

Pin It