Sveučilište u Splitu

Na temelju odredbi Natječaja za organizaciju kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme — BIP) u okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+ projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000003747, a u okviru Erasmus+ programa, donešena je  odluka o organizaciji kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme — BIP) u okviru Ključne aktivnosti 1 ERASMUS+ programa projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000003747 s rokom realizacije do 31. listopada 2023. godine:

1. Odobrava se organizacija dva kombinirana intenzivna programa, a sukladno listi - odabrani BIP - koja je sastavni dio ove Odluke.

Doc. dr. sc. Ivan Macut, Voditelj ureda za međunarodnu suradnju  

Pin It