Objavljena je rang lista kandidata za Erasmus+ studijski boravak u ak. g. 2016./2017. | Odluka | Ana Peroš, dipl. theo., tajnica ureda za međunarodnu suradnju | 11.3.2016. |

Pin It