Erasmus +

Objavljena je rang lista kandidata u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) - omotnica IPA-BiH, Sarajevo, za ak. g. 2022/23.

Pin It