Studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju svih šest SEA-EU partnerskih Sveučilišta dostupna mobilna aplikacija SEA-EU around, razvijena na našem partnerskom Sveučilištu u Brestu.

Cilj je ove aplikacije kulturna i jezična razmjena među studentima, započinjanje suradnje među akademskim i neakademskim osobljem te pomoć pri ostvarivanju mobilnosti na partnerskim SEA-EU Sveučilištima. Aplikacija se može besplatno preuzeti na Google Play i Apple Store servisima, a za njeno korištenje potrebna je jedino službena e-mail adresa Sveučilišta ili sastavnice.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sea_eu.around

https://apps.apple.com/fr/app/sea-eu-around/id1543605955

SEA-EU around temelji se na uobičajenom principu uparivanja odgovarajućih profila te Vam predlaže nove prijatelje iz SEA-EU zajednice.

Tehničke specifikacije SEA-EU around mobilne aplikacije dostupne su na sljedećem linku: https://sea-eu.org/technical-informations-sea-eu-around/

Promotivni video aplikacije: https://youtu.be/ijokjJS3Ufc

Za sve dodatne informacije, posjetiti službenu stranicu SEA-EU alijanse https://sea-eu.org/

| Doc. dr. sc. Mihael Prović, SEA-EU koordinator |

Pin It