U sklopu SEA-EU alijanse s provedbom započinje SEA-EU združena doktorska škola u koju se mogu uključiti doktorandi sa svih SEA-EU sveučilišta, koji žele steći dodatne transverzalne vještine.

Raspisuje se natječaj za besplatni online upis u sljedeće kolegije partnerskih SEA-EU sveučilišta:

Svima nam je u cilju učiniti naš planet i društvo održivim, a najbolji način je ako počnemo sami. Prijavite projektnu ideju vezanih za održivi život i razvoj na kampusu i učinite naš kampus boljim mjestom, zabavite se i osvojite odlične nagrade.

Nakon uspješno održana prva dva kruga virtualne mobilnosti, raspisuje se novi krug natječaja za prijavu za sudjelovanje u projektu virtualne mobilnosti u okviru projekta Europskog sveučilišta mora SEA-EU, stoga Vas molimo Vas da informaciju proslijedite nastavnicima na Vašim sastavnicama.

Ideja vodilja ovog projekta je povećanje broja digitalnih obrazovnih suradnji u okviru SEA-EU alijanse kako bi se povezali nastavnici koji pripadaju istim znanstvenim područjima. Cilj je projekta ponuditi studentima internacionalnu perspektivu koja će obogatiti njihov proces učenja. Namjera nam je u projekt virtualne mobilnosti uključiti samo studente preddiplomskih studija kako bi se osjetili dijelom alijanse Europskih Sveučilišta od samog početka procesa studiranja.

Prijaviti se može nastavnik iz bilo kojeg područja istraživanja, koji je spreman ponuditi minimalno četiri online lekcije na određenu temu, koja može i ne mora biti povezana s klasičnom nastavom.

U okviru SEA-EU projekta, Sveučilište u Splitu je ponovo otvorilo poziv nastvnicima za sudjelovanje u projektu virtualne mobilnosti. U trećem ciklusu ovog projekta, nastavnici ponovno imaju priliku surađivati s kolegama stručnjacima sa partnerskih SEA-EU Sveučilišta. Svoje online kratke kolegije u trajanju od minimalno četiri školska sata, nastavnici putem prijavnog obrasca prijavljuju SEA-EU projektnom uredu Sveučilišta u Splitu koji ih zatim objavljuje na zajedničkoj online platformi alijanse SEA-EU. Više na poveznici.

| Ured za međunarodnu suradnju |

Studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju svih šest SEA-EU partnerskih Sveučilišta dostupna mobilna aplikacija SEA-EU around, razvijena na našem partnerskom Sveučilištu u Brestu.

Cilj je ove aplikacije kulturna i jezična razmjena među studentima, započinjanje suradnje među akademskim i neakademskim osobljem te pomoć pri ostvarivanju mobilnosti na partnerskim SEA-EU Sveučilištima. Aplikacija se može besplatno preuzeti na Google Play i Apple Store servisima, a za njeno korištenje potrebna je jedino službena e-mail adresa Sveučilišta ili sastavnice.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sea_eu.around

https://apps.apple.com/fr/app/sea-eu-around/id1543605955

SEA-EU around temelji se na uobičajenom principu uparivanja odgovarajućih profila te Vam predlaže nove prijatelje iz SEA-EU zajednice.

Tehničke specifikacije SEA-EU around mobilne aplikacije dostupne su na sljedećem linku: https://sea-eu.org/technical-informations-sea-eu-around/

Promotivni video aplikacije: https://youtu.be/ijokjJS3Ufc

Za sve dodatne informacije, posjetiti službenu stranicu SEA-EU alijanse https://sea-eu.org/

| Doc. dr. sc. Mihael Prović, SEA-EU koordinator |

Drugo predavanje u sklopu ciklusa SEA-EU webinara Blue Talks koje Sveučilište u Splitu organizira u okviru SEA-EU alijanse održat će se 12. studenog 2020. u 13:00 sati.

Sveučilište u Splitu, u sklopu projekta SEA-EU, organizira radionicu SEA-EU Goes Digital, koja će održati 3. studenog 2020., od 9.-13.30 sati i bit će dostupna putem ZOOM-a. Cilj radionice je razvoj i implementacija koncepta Okvira Europass digitalno potpisane vjerodajnice (Europass Digitally-Signed Credential Framework) kao ključnog digitalnog alata za visoko obrazovanje. 

| Ana Peroš Ured za međunarodnu suradnju | Više informacija | Program

Sveučilište u Splitu u sklopu SEA-EU projekta organizira nekoliko događaja: kratak tečaj francuskog jezika za zaposlenike Sveučilišta u Splitu, Co-Creation Workshop - radionicu inovativanosti, dizajna i kreativnosti te SEA-EU Blue Talks – webinare na temu plave bioekonomije, mora, plavih karijera, turizma i sl.