Europsko sveučilište mora - SEA-EU

Sveučilište u Splitu počinje sa analizom studentske percepcije stanja poduzetništva i inovacija na sveučilištima SEA-EU alijanse te poziva sve studente za sudjelovanje na online radionici (u trajanju od 45 min),

Na videopozivu će sudjelovati i studenti drugih sveučilišta SEA-EU alijanse te će se sudionicima predstaviti metodologija analize a potom će svi individualno popunjavati upitnik uz pomoć moderatora. 

Studenti se mogu prijaviti na jedan od sljedećih termina:

Istraživanje je potpuno anonimno te se temelji na HEInnovate metodologiji koju su razvili Europska komisija i OECD. Rezultati će nam omogućiti uvid u trenutno stanje poduzetništva i inovacija na sveučilištima.

| Doc.dr.sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | 

Pin It