Erasmus +

Povjerenstvo za rangiranje kandidata u okviru programa međunarodne mobilnosti objavilo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost studenata u ak. g. 2022./23.

Pin It