Erasmus +

Objavljena je Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa, natječajna godina 2020., omotnica PI-Industrijalizirana Amerika.

 

Pin It