U okviru Erasmus+ programa mobilnosti ostvaren je prvi posjet Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu na Teološki fakultet Sveučilišta Malta. U mobilnosti održanoj u razdoblju od 12.–16. srpnja 2022., sudjelovali su djelatnici Fakulteta uključeni u istraživački projekt s Teologijom na Malti – nastavnici doc. dr. sc. Domagoj Runje i dr. sc. Domagoj Volarević te djelatnica Ureda za međunarodnu suradnju i doktorandica lic. theol. Ana Peroš.

Projekt „A Theological-Historical Comparative Analysis of Maritime-Related Spirituality in Malta and Croatia", odobren je u okviru European University of the Seas SEA-EU Research Seed Funda.

Program je vodio nastavnik dr. Nicholas Doublet s pomoćnikom Michaelom Buhagiarom iz Malteškog diocezanskog arhiva te aktualni dekan prof. dr. Stefan Attard.

Posjećena su različita mjesta povezna s pomorskom duhovnošću uz stručno vodstvo, a obuhvaćaju vremenski period klasičnog, rimskog i ranokršćanskog razdoblja, s naglaskom na paulinsku maltešku tradiciju. Bogat i razrađen petodnevni program, međuostalim obuhvaćao je posjet svetištu Tas-Silg, muzeju Wignacourt i špilji sv. Pavla koje su prezentirali stručnjaci iz Heritage Malta. Katedralni muzej u Medini predstavio je mons. Edgar Vella, a katedralne arhive Gabriel Farrugia. Arheološko nalazište San Pawl Milqi predstavio je George Azzoppardi iz Heritage Malta. Baziliku Marijina rođenja (Gospa od Pobjede) i kapitularni arhiv u Senglei pokazali su Kirby Attard i vel. Robin Camilleri. Djelatnik diozecaznskog arhiva Michael Buhagair predstavio je svetište Mellieħa, marijansko ex-voto svetište i muzej Gospe od Milosti u Zabbaru. Gradonačelnik Qrendija David Schembri predstavio je svetište Tal-Ħniena i Sv. Matej tal-Maqluba, a kapelicu Ħal Millieri Anthony Mangion. Konkatedralu Sv. Ivana u Valletti i konkatedralnu zakladu sv. Ivana predstavili su prof. dr. sc. Stefan Attard i vel. Emanuel Aguis. Dekan Attard pokazao je Sveučilište Malta u Mdini te Fakultet teologije. Posjet Malti pokazao je potencijal za znanstveno-kulturnu razmjenu i suradnju te se nadamo uspješnome nastavku suradnje dvaju fakulteta.

Pin It