Objavljena je Odluka o rang listi kandidata za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja u okviru programa Erasmus+, vezana uz Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog  osoblja, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica PI Industrijalizirana Amerika, Ave Maria University.

| Ured za međunarodnu suradnju |Odluka o rang listi |

Pin It