Objavljena je Odluka o rang listi kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na temelju raspisanog Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2019.

| Ana Peroš, tajnica Ureda za međunarodnu suradnju | Odluka |

Pin It