Objavljen je 6-lateralni međuinstitucijski sporazum „Europskog sveučilišta morâ“ (European University of the Seas - SEA-EU). Ovaj sporazum za mobilnost studenata i ne/nastavnog osoblja obuhvaća sve sastavnice svih 6 sveučilišta koje su dio ovoga projekta EU-a, i uključuje sva studijska područja. Studenti i nastavnici Sveučilišta u Splitu temeljem ovoga sporazuma mogu ostvarivati mobilnost na svih 6 sveučilišta (sveučilište na Malti, Cadizu, Brestu, Gdansku i Kielu).

| Ured za međunarodnu suradnju | SEA-EU sporazum  |  Više | 6.2.2020 | 

Pin It