U ponedjeljak, 20. siječnja, u 11.45 sati (nakon 4. školskog sata), u Velikoj dvorani, održat će se polusatna prezentacija o mogućnostima studijskog boravka i stručne prakse za studente KBF-a, u sklopu projekta europskih sveučilišta mora (SEA-EU – The European University of the Seas), čiji je sastavni dio Sveučilište u Splitu. Uz Sveučilište u Splitu, SEA-EU obuhvaća 5 partnerskih sveučilišta (Sveučilište u Cádizu - Španjolska, Sveučilište u Gdanjsku - Poljska, Sveučilište Zapadne Bretanje u Brestu - Francuska, Sveučilište u Kielu – Njemačka, te Sveučilište na Malti). Iz ove mreže Katolički bogoslovni fakultet sklopio je ugovore sa Teološkim fakultetom Sveučilišta u Malti i Odsjekom za povijest, zemljopis i filozofiju Sveučilišta u Cadizu.

Jedan od predviđenih oblika suradnje ovih partnerskih sveučilišta je i studentska razmjena u svrhu studijskog boravka i stručne prakse. Pojedinosti o navedenim sveučilištima, mogućnostima prijave i odlaska na razmjenu, u svrhu poticanja na mobilnost, studentima će održati gđica Nina Dujmović, stručna suradnica za mobilnost za provedbu projekta SE-EU iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu. Sveučilišta koja će osobito biti zanimljiva studentima KBF-a unutar ove sveučilišne mreže jesu ona s kojima je KBF sklopio ugovore na temelju komplementarnih studijskih programa - Sveučilište u Malti i Sveučilišta u Cadizu.

Molimo studente da se odazovu u što većem broju kako bi se informirali o mogućnostima i pogodnostima koje im se daju kroz odlazak na studentsku mobilnost u sklopu projekta SEA-EU.

| Ured za međunarodnu suradnju | Prezentacija | 15.1.2020 |

Pin It