Izv. prof. dr. sc. Józef Łupiński, predstojnik Odjela za crkvenu povijest na Teološkom fakultetu Sveučilišta Kardinala Stefana Wyszyńskog u Varšavi, u Poljskoj (UKSW), održat će gostujuća predavanja na Katedri Crkve povijesti, kod izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića, u sklopu predmeta „Povijest Crkve staroga i srednjega vijeka“, na 1. godini Filozofsko-teološkog studija, na temu početaka i razvoja kršćanstva u srednjem vijeku u Poljskoj. Predavanja će održati u ponedjeljak (2. prosinca) od 10.00-12.00 sati, u srijedu (4. prosinca) od 8.00-10.00 sati te u četvrtak (5. prosinca) od 11.00-13.00 sati. U predavanjima će obraditi početke kršćanstva u Poljskoj, hipoteze o krštenju princa Mieszka I., doticaje prvih vladara Kraljevine Poljske sa Svetom Stolicom, ulogu prvih mučenika u Poljskoj između X. i XI. st., razvoj i organizaciju strukture Katoličke Crkve do početka XV. st., najstarije spomenike kršćanske arhitekture u Poljskoj, sakralnu umjetnost ranoga Srednjeg vijeka u Kraljevini Poljskoj i ulogu Poljaka na Saboru u Konstanzu 1414.–1418. g.

 Poljski katolički svećenik, izv. prof. dr. sc. Józef Łupiński, autor je brojnih publikacija o povijesti Katoličke Crkve i općoj povijesti. Doktorat iz crkvene povijesti postigao je 1997. g. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, na temu „Povijest grkokatolika u Kraljevini Poljskoj nakon siječanjskog ustanka“. 2012. habilitirao je iz poljske povijesti na Fakultetu za povijesne i društvene znanosti Sveučilišta kardinala Stefana Wyszyńskog. Područja znanstvenog interesa su mu: povijest Poljske i Katoličke Crkve u Poljskoj, arhivski studiji, grkokatolici, obrazovanje u sjemeništima, prosoponski (ikonografski) studiji.

Ovo je drugi boravak prof. Łupińskog na KBF-u. Za svoga prvog boravka 2014., u okviru programa međunarodne mobilnosti Erasmus+, održao je predavanja na temu povijesti Katoličke Crkve u Poljskoj nakon Drugog svjetskog rata, na Katedri Crkvene povijesti. Na svoj drugi Erasmus boravak u svrhu podučavanja, na KBF-u u Splitu, prof. Łupiński odlučio se nakon iskustva na Nacionalnom kapodistrijskom sveučilištu u Ateni, u Grčkoj.

| AnaPeroš, tajništvo ureda za međunarodnu suradnju | 2.12.2019 |

Pin It