Objavljena je rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja i u svrhu podučavanja za ak. g. 2019./20., u okviru Eramus+ programa za ak. g. 2019./20.

| Dr. sc. Ivan Macut, Erasmus koordinator | Rang lista | 28.06.2019 |

 

Pin It