Objavljena rang lista kandidata za studijski boravak u okviru Erasmus plus programa za akdemsku godinu 2019./2020. 

| Doc.dr.sc. Ivan Macut, Predsjednik Povjerenstva za rangiranje kandidata | Odluka | 29.3.2019 |

Pin It