Kontakti

Doc. dr. sc. Angelina Gašpar
Adresa:
Omiška 16
Split
21000
Hrvatska
Telefon:
+385 (0)21 538 071
Mobitel:
+385 (0)95 904 0012
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

RADNO ISKUSTVO

2012 – 2019 Honorarni predavač, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za engleski jezik i književnost
2014 Honorarni predavač, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, Katedra filozofije
2013 Honorarni predavač, Filozofski fakultet u Splitu, Učiteljski studij
1998 – 2011 Prevoditelj, Ministarstvo unutarnjih poslova RH
2005 – 2009 Honorarni predavač, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
1996 – 1997 Prevoditelj, Ministarstvo vanjskih poslova, DKP-Sofija, Bugarska
1995 – 1996 Nastavnik, Franjevačka klasična gimnazija, Sinj
1987 – 1995 Nastavnik, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Sinj
1986 – 1987 Nastavnik, O.Š.Marko Marulić, Sinj
1982 Turistički vodič, Phoenix Holidays, Split

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2006 – 2013 Polijediplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1982 – 1987 Engleski jezik i književnost i Francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru
1980 – 1982 Brodograđevni školski centar Split, inokorespondent
1978 – 1980 Centar usmjerenog obrazovanja '10 Kolovoz' Sinj
1970 – 1978 Osnovna škola J.V.Ć. Sinj, Osnovna glazbena škola, Sinj

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik

Hrvatski jezik

   

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski

C2

C2

C2

C2

C2

 

Studij engleskog jezika

Francuski

C2

C2

C2

C2

C2

 

Studij francuskog jezika

Talijanskii

 

Bugarski

A2

A2

 

A2

A2

Tijekom školovanja

A2

A2

 

A2

A2

Tečaj bugarskog jezika

Stupnjevi: A1/2: Temeljni korisnik   - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik

Zajednički europski referentni okvir za jezike

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Izvrsne komunikacijske vještine (govorne i pisane), skolonost dijalogu i kompromisu

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE

Razvijeni osjećaj odgovornosti, samopouzdanja i motiviranosti, sklonost timskom radu

POSLOVNE VJEŠTINE

Odgovrnost za posao i postupke, samokritičnost, poštovanje ljudskih razlika, jačanje međuljudskih odnosa.

DIGITALNE VJEŠTINE

SAMOPROCJENA

Obrada informacija

Komunikacija

Stvaranje sadržaja

Sigurnost

Rješavanje problema

Iskusni korisnik

Iskusni korisnik

Iskusni korisnik

Iskusni korisnik

iskusni korisnik

Stupnjevi:   Temeljni korisnik - Samostalni korisnik -   Iskusni korisnik

Digitalne vještine - tablica za samoprocjenu

Poslijediplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti

OSTALE VJEŠTINE

Korištenje računalnih programa za crpljenje terminologije, računalno potpomognuto prevođenje, izradu i upravljanje terminološkom bazom, izradu i obradu korpusa, inteligentni tutorski sustavi, prevođenje jezika struke i dr.

PROJEKTI

 • S. Office of Naval Research grant, N00014-20-1-2066 „Enhancing Adaptive Courseware based on Natural Language Processing“, $1.000.000,00, 2020 - 2024
 • S. Office of Naval Research grant, N00014-15-1-2789Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)“, $750.000,00, 2015 – 2019, Prirodoslovno-matematički fakultet Split;
 • Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas) potpora 1, br. 3.5.1.5, Sveučilište u Zagrebu, 2014.;
 • Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika (30-1300646-0909)

KONFERENCIJE

 • ENTRENOVA '19 - ENTreprise RESearch InNOVAtion Conference, Rovinj, Hrvatska, 12-14.09.2019
 • Međunarodni znanstveni skup: The Influence of Polish Pope , St. John Paul II on Croatian Society, 08.10.- 09.10. 2017.
 • Međunarodni znanstveni skup: Izazovi odgoja u vjeri u suvremenom društvu, 26.-27.05.2017., Split
 • 10th International Conference on Natural Language Processing – HrTAL2016 (September 29th – October 1st 2016, Dubrovnik, Croatia)
 • The International Scientific Conference on Pedagogy and Theology for the Future of Europe, 20-21.11.2015., Krakow-Tarnow, Poljska
 • 12th Conference of the International Society for Clinical Bioethics. Bioethics in the Future.Technicization of the Man or Humanization of the science?, 21-22.09.2015., Bol, Brač
 • The International Scientific Conference on: Belief, Curiosity, Knowledge and Cognition, 28- 29.08. 2015.,Trogir
 • 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 7-9.12.2013, Poznań, Poljska
 • međunarodni skup za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku MIPRO, 20-24.5.2013, Opatija
 • međunarodni znanstveni skup: Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, HDPL, 25.-27. 4.2014, Zagreb
 • 8th International Conference on Terminology and Artificial Intelligence = 8ème conférence internationale “Terminologie et Intelligence Artificielle”, 18-20.11.2009, Toulouse, Francuska
 • Challenges of Translation Studies in a Globalized World Conference, 15-17.10.2009. Maribor, Slovenia
 • INFuture 2007 - Digital Information and Heritage, 7-9.11.2007, Zagreb
 • međunarodni godišnji skup HDPL-a, Jezična politika i jezična stvarnost, 24-26.5.2007, Split

ČLANSTVA

Članica uredništva zbornika 'Kačić' od 2002;

Zajednica za prevoditeljstvo (Hrvatska gospodarska komora)

International Police association (IPA)

TEČAJEVI

SDL Trados studio – tečaj, 2009, Integra, Zagreb