Kontakti

ResearcherID (WOS):
G-2263-2017
ORCID broj:
0000-0003-1492-0660
MB znanstvenika:
342761
Izv. prof. dr. sc. Edvard Punda
Adresa:
Zrinsko-frankopanska 19
Split
HR-21000
CROATIA
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

ŽIVOTOPIS

Don EDVARD PUNDA, rođen 24. 03. 1979. u Splitu.

Osnovnu školu završio je u Kotlenicama i Dugopolju (1985.-1993.), a srednju, Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju, u Splitu (1993.-1997.).

Svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije od 2004.

2004.-2005. župni vikar u župi sv. Petra ap. u Splitu.

God. 2005. odlazi u Rim, u Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, te na Papinskom sveučilištu Gregorijana upisuje postdiplomski studij iz fundamentalne teologije.

Magistrirao 2007. na temu Rivelazione e storia in W. Pannenberg e W. Kasper (Objava i povijest kod Pannenberga i Kaspera).

Doktorirao 2011. na temu La fede in Teresa d'Avila (Vjera kod Terezije Avilske).

Asistent pri katedri Fundamentalne teologije Papinskoga Sveučilišta Gregoriana 2008.-2011.

Od 2013. predaje kolegije iz fundamentalne i dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, najprije kao poslijedoktorand.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2017., a u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora 2023.

2011.-2017. duhovnik u Centralnom Bogoslovnom Sjemeništu u Splitu.

2017.-2021. ravnatelj Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu.

Od 2021. župnik župe sv. Petra ap. u Splitu.