Kontakti

ResearcherID (WOS):
F-1094-2017
ORCID broj:
0000-0002-6244-362X
MB znanstvenika:
331145
Doc. dr. sc. Domagoj Runje
Adresa:
Zrinsko-frankopanska 19
Split
HR-21000
CROATIA
Fax:
021/386-144
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

ŽIVOTOPIS

Svećenik i član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Rođen je 1973. u Sinju. Osnovnu školu i Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju. Studij teologije pohađao je u Makarskoj i Zagrebu gdje je diplomirao 1997. godine.

Nakon jednogodišnje pastoralne službe u župi Gospe Lurdske u Zagrebu, gdje je u osnovnoj školi predavao vjeronauk, odlazi 1999. g. na poslijediplomski studij u Rim. Ondje je na Papinskom biblijskom institutu 2003. godine stekao magisterij iz Biblijskih znanosti. Iste godine upisao je doktorat na Papinskom Sveučilištu „Antonianum“ gdje je 2007. godine postigao doktorat iz teologije s biblijskim specijalizacijom.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu započeo je 2008. godine predavati najprije kao vanjski suradnik, a potom kao viši asistent (2009.) te docent (2014.) na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta, na kojoj trenutno obnaša i službu pročelnika katedre

Uz rad na fakultetu obavlja različite službe koje mu povjeri njegova redovnička zajednica. Od 2007. do 2012 bio je magistar bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Od 2012. do 2016. župnik je u Lećevici i Radošiću u Šibenskoj biskupiji, a od 2016. do 2019. gvardijan u Franjevačkom samostanu o. fra Ante Antića na Trsteniku u Splitu. Ttrenutno je pastoralni suradnik u župi Sv. Luke u Podbablju. Uz to, aktivan je u biblijskom i hodočasničkom pastoralu, s posebnim naglaskom na Svetu zemlju.

U okviru profesionalnoga rada poznaje biblijski hebrejski i grčki jezik, a od suvremenih jezika, osim hrvatskoga, aktivno i pasivno poznaje talijanski, engleski i njemački jezik.