Kontakti

ResearcherID (WOS):
F-1230-2017
MB znanstvenika:
264090
Adresa:
Put iza Nove bolnice 10c
Split
HR-21000
CROATIA
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

ŽIVOTOPIS

Šimun Bilokapić, rođen u Udovičićima 9. prosinca 1964., svećenik, član je Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (Split). Osnovnu školu završio je u Udovičićima i Otoku, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, a filozofsko-teološki studij pohađao na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij moralne teologije završio je na Papinskom sveučilištu Lateran, na Visokom Institutu moralne teologije (Accademia Alfonsiana) u Rimu godine 1998., obranom doktorske disertacije na temu: Problemi morali riguardanti la violenza carnale con riferimento particolare allo stupro di massa nella guerra della ex-Jugoslavia.

Predavao je kao vanjski suradnik na KBF-u u Splitu od 1999. do 2006, a 2006. godine izabran je u suradničko zvanje višega asistenta pri Katedri moralnog bogoslovlja. Godine 2011. izabran je u zvanje docenta, a 2016. godine ponovno je izabran u zvanje docenta pri istoj Katedri. Od 2007. do 2010. godine predaje na Visokoj zdravstvenoj školi, danas Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Vanjski je suradnik na poslijediplomskom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predstojnik je Katedre moralnog bogoslovlja u razdoblju od 2015. do 2020. Voditelj je poslijediplomskog studija, smjer Kršćanstvo i suvremena kultura na KBF-u u Splitu. Predsjednik je Etičkog povjerenstva KBF-a te predsjednik i član drugih povjerenstva istog Fakulteta. Član je Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Splitu i zamjenik člana Etičkog povjerenstva KBC-a Split. Član je uredničkog vijeća liturgijsko-pastoralnog časopisa Služba Božja i član znanstvenog vijeća časopisa Crkva u svijetu te član Bioetičkog društva Hrvatske.

Održavao je predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, sudjelovao u znanstveno-istraživačkim projektima Franjevačkog instituta za kulturu mira, predstavljao knjige, recenzirao knjige i članke za znanstvene časopise i zbornike znanstvenih skupova. Napisao je desetke članaka s tematikom iz moralne teologije te knjigu Ne zlostavljaj da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.

Obnašao je službu župnoga vikara u Sinju (1991.-1992.), tajnika Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj (1998.-1999.), službu domagistra i magistra franjevačkih bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (1998.-2007.), službu definitora Provincije (2003.-2006.) te službu gvardijana Franjevačkog samostana o. Ante Antić na Trsteniku – Split (2009.-2012.). Redoviti je predavač na zaručničkim tečajevima u Splitu, Sinju, Kninu.