Kontakti

ResearcherID (WOS):
F-3604-2017
ORCID broj:
0000-0002-5049-2934
MB znanstvenika:
197253
Prof. dr. sc. Ante Vučković, redoviti profesor u trajnom zvanju
Adresa:
Put iza Nove bolnice 10c
Split
HR-21000
CROATIA
Telefon:
021/541-716
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

ŽIVOTOPIS

Ante Vučković, rodio se 23. veljače 1958., od oca Josipa i majke Danice, rođ. Delaš, u Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god.

Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 3. srpnja 1983. god., u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske iseljenike u Münchenu.

Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi (Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu La dimensione dell'ascolto in M. Heidegger (Roma, 1993.) i na hrvatskomu Dimenzija slušanja u M. Heideggera (Zagreb, 1993.)

Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum, sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Gostuje ka profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., a u zvanje izvanrednoga profesora 2007. god., a redovni je profesor od 2014.

Bio je rektor Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj (1997. – 1999.)

Bio je prodekan za nastavu (2003.-2005.). Bio je u istom razdoblju pročelnik fakultetskog povjerenstva za preoblikovanje programa prema zahtjevima Bolonjskoga procesa i član Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu.

Ak. god. 2008./2009. kao slobodnu godinu proveo je u Izraelu.

Bio je prodekan za znanost (2009. - 2011. te 2013.-2015.).

Bio je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2011. - 2013.

Bio je pročelnik Franjevačkog instituta za kulturu mira 2016.-2017.

Član je Uredničkoga vijeća časopisa Crkva u svijetu i član je znanstvenog vijeća časopisa Nova prisutnost.

Bio je član uredničkog vijeća Službe Božje (1992. – 1999.)

Član je međunarodnog istraživačkog centra Forschungskreis Kommunikative Theologie, Innsbruck