Izjava dekana prof.dr.sc. Mladena Parlova o ne postojanju sukoba interesa u smislub članka 75-80. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016).

| Izjava | Prof.dr.sc. Mladen Parlov | 1.10.2019 |

Pin It