Na Šestoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, održanoj 9. srpnja 2021., usvojene su izmjene i dopune Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Izmjene i dopune Statuta

Pin It