Sveta Misa za studente laike našega fakulteta slavit će se utorkom u 13 sati u studentskoj kapeli KBF-a. Mogućnost za svetu ispovijed je pola sata prije Sv. Mise.
| Mr.sc.don Jenko Bulić, duhovni asistent studenata laika KBF- a u Splitu | 15.10.2018 |

Pin It