S početkom ljetnog semestra nastavljaju se i duhovni susreti studenata laika KBF - a u Splitu.

  • Križni put je utorkom u 12.45.
  • Sveta Misa u utorkom nakon križnog puta i četvrtkom nakon euharistijskog klanjanja.
  • Euharistijsko klanjanje svakog korizmenog četvrtka od 10 do 12.45 sati.
  • Mogučnost za sv. Ispovijed ili duhovni razgovor četvrkom od 10.30 do 12.15 sati.
  • Ignacijanske duhovne vježbe održat će se od 4.ožujka do 1.travnja 2021.

| Don Jenko Bulić, duhovni asistent studenata laika KBF-a | 

Pin It