Latinski jeruzalemski patrijarhat

Dana, 14. lipnja u 19.30 sati (srijeda) u okviru proslave Dana Sveučilišta u Splitu, u dvorani Katoličkog bogoslovnog fakulteta, I. kat (Zrinsko-frankopanska 19) održati će se predavanje Latinskog jeruzalemskog patrijarha Pierbattiste Pizzaballe pod nazivom "Uloga Katoličke crkve u Svetoj zemlji".

Ante Jukić, dipl. iur., Glavni tajnik

Pin It