Poslijediplomski studij "Kršćanstvo i suvremena kultura"

ResearcherID (WOS):
E-3501-2017
ORCID broj:
0000-0002-1606-6640
MB znanstvenika:
214384
Google znalac:
https://scholar.google.com/citations?user=pSPO5rYAAAAJ&hl=hr&oi=ao
CRORIS:
https://www.croris.hr/osobe/profil/6109
Prof. dr. sc. Anđelko Domazet, redoviti profesor u trajnom zvanju
Adresa:
Put iza Nove bolnice 10c
Split
HR-21000
CROATIA
Telefon:
+385 21 541 722
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

Spol: muško.

Date of birth: 11. 09. 1962, Split

Nationality: Croatian

Work experience

Na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj nastavnik je od ak. god. 1995/96. do 1998/99. Predaje kolegije iz fundamentalne i dogmatske teologije.

Od ak. god 1999/2000. nastavnik na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.

Godine 2003. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta;

God. 2010. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora; izabran za pročelnika katedre Fundamentalne teologije;

God. 2017. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora pri katedri Fundamentalne teologije;

Kao prodekan za znanost (od 2006. do 2008.) vodio je izradu poslijediplomskog studijskog programa na KBF-u u Splitu.

Obnašao je dužnost dekana KBF-a u ak. god. 2015/16 i ak. god. 2016/17.; u ak. god. 2017/18. bio vršitelj dužnosti dekana KBF-a.

Član je uredničkog vijeća međunarodnog katoličkog časopisa "Communio".

Education and training

Gimnaziju (1976-1980.) završio je u Sinju.

Teološki fakuletet završio u Makarskoj i Zagrebu (1983-1988)

Zaređen za svećenika 1989. u Splitu. Kao svećenik bio je kateheta mladih, odgajatelj franjevačkih bogoslova, tajnik za formaciju i odgoj u Franjevačkoj provinciji - Split;

Na papinskom sveučilištu 'Gregoriana' u Rimu obranio doktorski rad 26. listopada 1995., a jedan dio  doktorske teze (Questioni cristologiche in Romano Guardini) tiskan je na talijanskom jeziku u Rimu, 3. svibnja 1996.

Sudjelovao na metodičkom TCI seminaru od 28.08. – 01.09. 2019: Grupa kao biotop. Kako grupa postaje izvorom živosti, učenja i obnove?, u organizaciji Ruth Cohn Institute for TCI international, Beč;

Mother tongnes: Croatian

Other languages:

Italian: C-C-C-C-B

German: C-C-B-B-B

English: A-A-A-A-A

Publicationes/Presentations/Conferences/Seminares

Autor je dvije znanstvene knjige:

 • Kršćanska objava. Fundamentalno-teološka studija, Split, 2015.
 • Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija, Zagreb, 2009.

Objavio tridesetak znanstvenih i znanstveno-stručnih radova iz područja teologije na hrvatskom jeziku. Izdvajam sljedeće radove:

 • Religija i vjera. Opće religiozno iskustvo i kršćanska posebnost po Romanu Guardiniju (Religion and faith. Universal religious experience and christian specificity according to Romano Guardini), u: Bogoslovska smotra, 84 (2014), 2, 263-281;
 • Odgovornost za svijet u misli Romana Guardinija (Responsability of Christians for the World in the Though of Romano Guardini), u: Crkva u svijetu, 4 (2014), 459-476;
 • Europa i „kršćanski svjetonazor“ kod Romana Guardinija (Europe and Christian view of live with Romano Guardini), u: Teologija i Crkva u procesima europskih integracija, Zbornik Radova, Spliz, 2008, 139-161;
 • Isusov žrtveni hod. Teologija Kristove smrti u djelu Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. (Jesus' sacrificial journey. Theology of Christ death after Joseph Ratzinger/Benedict XVI.), u: Antropološka i religiozna dimenzija žrtve, Zbrnik radova, Split, 2013, 267-284;
 • Teologija uskrsnuća kod Karla Rahnera (Die Auferstehungstheologie bei Karl Rahner), u: Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Đakovo, 2007, 69-90;
 • Vjerodostojnost Crkve i kategorija svetosti (The Credibility of the Church and the Category of Sanctity), u: Obnovljeni život, 4 (2014), 471-483;
 • Ekleziološki temelji pluralizma u Crkvi (Ecclesial foundations of pluralism in the Church), u: Bogoslovska smotra 73 (2003), 2-3, 293-312;
 • Govor o Bogu i kontemplacija (Speaking about God and contemplation), u: Govor o Bogu jučer i danas, Zbornik radova, Split, 2005, 279-300;
 • Kršćanska duhovnost u ozračju pluralizma (Christian spiritality in atmosphere of modern pluralism), u: Crkva u svijetu 38 (2003), 1, 41-73;
 • Teologija i psihologija: mogućnosti i granice dijaloga (Theology and Psichology: Potentialities and Limits od Dialogue), u: Filozofska istraživanja, 106 (2007), 2, 261-278;
 • Martin Luther King: Politička upotrebljivost Isusova učenja o nenasilju (Mt 5,38-47) (Martin Luther King: political application of Jesus' teaching on non-violence) , u: Govor na gori, Zbornik radova, Split, 2004, 371-390;
 • Strahopoštovanje pred životom kod Alberta Schweitzera (Albert Schweitzer's veneration of life), u: Socijalna ekologija, 1-2 (2000), 35-47;
 • Neka zapažanja o domoljublju u Hrvatskoj od njezine samostalnosti do danas (na njemačkom jeziku), u: Vielfälitige Heimat(en), Grünewald, 2020, 33-43.
 • Religijski pluralizam kao trajni teološki izazov, u: Crkva u svijetu, 3(2020);

Održao je niz predavanja na različitim znanstvenim i stručnim skupovima.