KBF Split

U skladu s čl. 9. st. 1. Pravilnika o nagrađivanju dekan dodjeljuje priznanje najboljemu studentu s Diplomskoga teološko-katehetskog studija i studentu s Integriranoga filozofsko-teološkoga studija koji je diplomom završio studij i postigao najbolji prosjek ocjena u svim godinama studija, uključujući diplomski rad, obranu diplomskoga rada i diplomskoga ispita.

 

Ove godine priznanje se dodjeljuje najboljim diplomanticama na Diplomskomu teološko-katehetskom studiju:

  • Matei Popović koja je završila sveučilišni Diplomski teološko-katehetski studij s prosječnom ocjenom Izvrstan (4,59), te
  • Luciji Sinovčić koja je završila sveučilišni Diplomski teološko-katehetski studij s prosječnom ocjenom Izvrstan (4,59).

Priznanje se dodjeljuje i najboljoj diplomantici na Integriranomu filozofsko-teološkom studiju:

  • Katarini Zrno koja je završila sveučilišni Integrirani filozofsko-teološki studij s prosječnom ocjenom Izvrstan (4,66).

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Pin It