Raspisuje se natjeČaj za dodjelu Rektorovih nagrada studentima SveuČiliŠta u Splitu u akademskoj godinu 2018./2019., a za postignuĆa u akademskoj godini 2017./2018. | s.Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | Odluka o raspisivanju natječaja | Pravilnik o Rektorovoj nagradi | Prijavni obrazac | 30.4.2019 |

Pin It