Na temelju čl. 9. st. 1. Pravilnika o nagrađivanju nastavnika, suradnika, nenastavnog osoblja i studenata na KBF-u Sveučilišta u Splitu za najbolji seminarski rad u protekloj akademskoj godini 2017./18. izabran je rad koji je izradila studentica Matea Ćaleta pod naslovom „Naravne nesposobnosti osobe psihološkog reda za sklapanje ženidbe i kršćanska ženidba kao životni poziv“ pod vodstvom mr. sc. Ante Rake. Priznanje će studentici biti dodijeljeno na proslavi Dana Fakulteta, 16. svibnja 2019.

| Mirjana s.Petra Šakić, Voditeljica studentske službe | Odluka | 24.4.2019 |

Pin It