U okviru SEA-EU projekta, Sveučilište u Splitu je ponovo otvorilo poziv nastvnicima za sudjelovanje u projektu virtualne mobilnosti. U trećem ciklusu ovog projekta, nastavnici ponovno imaju priliku surađivati s kolegama stručnjacima sa partnerskih SEA-EU Sveučilišta. Svoje online kratke kolegije u trajanju od minimalno četiri školska sata, nastavnici putem prijavnog obrasca prijavljuju SEA-EU projektnom uredu Sveučilišta u Splitu koji ih zatim objavljuje na zajedničkoj online platformi alijanse SEA-EU. Više na poveznici.

| Ured za međunarodnu suradnju |

Pin It