Sveučilište u Splitu, u sklopu projekta SEA-EU, organizira radionicu SEA-EU Goes Digital, koja će održati 3. studenog 2020., od 9.-13.30 sati i bit će dostupna putem ZOOM-a. Cilj radionice je razvoj i implementacija koncepta Okvira Europass digitalno potpisane vjerodajnice (Europass Digitally-Signed Credential Framework) kao ključnog digitalnog alata za visoko obrazovanje. 

| Ana Peroš Ured za međunarodnu suradnju | Više informacija | Program

Pin It