Objavljena je Odluka o odabiru kandidata za odlaznu mobilnost osobljau okviru Erasmus+ KA107 programa-omotnica PI-Industrijalizirana Amerika.

| Ana Peroš, Ured za međunarodnu suradnju | 

Pin It