U okviru Erasmus+ programa mobilnosti ostvaren je prvi posjet Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu na Teološki fakultet Sveučilišta Malta. U mobilnosti održanoj u razdoblju od 12.–16. srpnja 2022., sudjelovali su djelatnici Fakulteta uključeni u istraživački projekt s Teologijom na Malti – nastavnici doc. dr. sc. Domagoj Runje i dr. sc. Domagoj Volarević te djelatnica Ureda za međunarodnu suradnju i doktorandica lic. theol. Ana Peroš.

Projekt „A Theological-Historical Comparative Analysis of Maritime-Related Spirituality in Malta and Croatia", odobren je u okviru European University of the Seas SEA-EU Research Seed Funda.

Program je vodio nastavnik dr. Nicholas Doublet s pomoćnikom Michaelom Buhagiarom iz Malteškog diocezanskog arhiva te aktualni dekan prof. dr. Stefan Attard.

Posjećena su različita mjesta povezna s pomorskom duhovnošću uz stručno vodstvo, a obuhvaćaju vremenski period klasičnog, rimskog i ranokršćanskog razdoblja, s naglaskom na paulinsku maltešku tradiciju. Bogat i razrađen petodnevni program, međuostalim obuhvaćao je posjet svetištu Tas-Silg, muzeju Wignacourt i špilji sv. Pavla koje su prezentirali stručnjaci iz Heritage Malta. Katedralni muzej u Medini predstavio je mons. Edgar Vella, a katedralne arhive Gabriel Farrugia. Arheološko nalazište San Pawl Milqi predstavio je George Azzoppardi iz Heritage Malta. Baziliku Marijina rođenja (Gospa od Pobjede) i kapitularni arhiv u Senglei pokazali su Kirby Attard i vel. Robin Camilleri. Djelatnik diozecaznskog arhiva Michael Buhagair predstavio je svetište Mellieħa, marijansko ex-voto svetište i muzej Gospe od Milosti u Zabbaru. Gradonačelnik Qrendija David Schembri predstavio je svetište Tal-Ħniena i Sv. Matej tal-Maqluba, a kapelicu Ħal Millieri Anthony Mangion. Konkatedralu Sv. Ivana u Valletti i konkatedralnu zakladu sv. Ivana predstavili su prof. dr. sc. Stefan Attard i vel. Emanuel Aguis. Dekan Attard pokazao je Sveučilište Malta u Mdini te Fakultet teologije. Posjet Malti pokazao je potencijal za znanstveno-kulturnu razmjenu i suradnju te se nadamo uspješnome nastavku suradnje dvaju fakulteta.

Erasmus +

Objavljena je Odluka o odabiru kandidata za mobilnost osoblja u natječajnoj godini 2020. za svibanj 2022. te se nalazi na poveznici.

Erasmus +

Objavljena je Odluka o odabiru kandidata za mobilnost osoblja  u svrhu podučavanja i osposobljavanja, Natječajna godina 2020.

Erasmus +

Objavljena je Odluka o odabiru kandidata za Erasmus+ mobilnost osoblja 2020._travanj 2022., a na nalazi se na poveznici

 

Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus + u Natječajnoj godini 2021.

Natječaj će biti otvoren do isteka sredstava ili do 30.09.2023. Mobilnosti se mogu iskoristiti do 31.10.2023.

Lista odabranih kandidata objavljivat će se jednom mjesečno, u pravilu najkasnije do 20. u mjesecu, a temeljem prijava predanih u prethodnom mjesecu.

Nastavno i nenastavno osoblje u istoj natječajnoj godini (2021.) može iskoristiti najviše dvije mobilnosti u okviru Erasmus+ programa   Suradnje među programskim državama (KA131). Od ovog pravila isključuju se članovi uprava te Erasmus koordinatori i ECTS povjerenici Sveučilišta i njegovih sastavnica.

Natječaj možete pronaći na sljedećem linku: https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/me%C4%91unarodna-razmjena-i-natjecaji/natjecaji/mobilnost-sveucilisnih-djelatnika

Erasmus +

Objavljena je rang lista kandidata za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja, temeljem Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2020.

Prva Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja između Splita i Sarajeva

Na temelju međuinstitucijskog sporazuma između Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. sc. Šimun Markulin boravio je od 17. do 21. siječnja 2022. u glavnom bosanskohercegovačkom gradu, gdje je studentima održao dva predavanja: 1) Karitativni rad kao zadaća Crkve (Charitable work as a task of the Church); 2) Socijalna dimenzija vjere u digitalnom dobu (The social dimension of faith in the digital age). To je prva Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja koja je realizirana između dvaju teoloških fakulteta.