Kontakti

ResearcherID (WOS):
F-1511-2017
ORCID broj:
0000-0001-6481-364X
MB znanstvenika:
200915
Prof. dr. sc. Ante Mateljan, redoviti profesor u trajnom zvanju
Adresa:
Zrinsko-frankopanska 19, pp.329
Split
HR-21000
CROATIA
Telefon:
021/386-147
Pošalji e-mail
(nije obavezno)
Razne informacije:

ŽIVOTOPIS

Rođen 1959. u Košutama.
Osnovnu školu pohađao u Košutama i Trilju.
Maturirao u Srednjoj školi za spremanje svećenika u Splitu, 1977. godine.
Diplomirao na KBF u Zagrebu – Teologija u Splitu, 1984. godine-
Magistrirao teologiju na Pontificia Universitas Gregoriana u Rimu 1988. godine.
Doktorirao teologiju (dogmatska teologija) na Pontificia Universitas Gregoriana u Rimu 1991.
godine radom Il pensiero soteriologico nel primo ciclo teologico di Jürgen Moltmann, pod vodstvom
prof. dr. Geralda O'Collinsa.
Od 1991. predaje dogmatsku teologiju (kristologiju, sakramentologiju i teološku antropologiju) te ekumensku teologiju i istočno bogoslovlje na Teologiji u Splitu i Teološko-katehetskom institutu u Splitu. Na teologiji u Splitu obnaša dužnost prorektora od 1997.-1999. godine. Od 1999. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu predaje sakramentologiju, teološku antropologiju, teologiju milosti i misiologiju te izborne predmete i seminare iz dogmatike.
 U zvanje asistenta izabran 25. 02. 1991. godine
U zvanje višeg asistenta izabran  03. 04. 1995. godine
U zvanje docenta izabran 4. 07. 1998. godine
U zvanje izvanrednog profesora izabran 16. 10. 2003. godine.
U zvanje redovnog profesora izabran 11. 09. 2008. godine.

Službe

Obnašao je službu prodekana za nastavu na KBF-u u Splitu od 1999.-2003. godine.
Od akad. godine 2004. do 2008. vrši službu v.d. pročelnika katedre religiozne pedagogije i katehetike.
Od akademske godini 2005./06. predaje sakramentologiju na postdiplomskom studiju teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika teološkog časopisa KBF-a u Splitu Crkva u svijetu (od 1992.), i zamjenik glavnog i odgovornog urednika liturgijsko-pastoralnog časopisa Služba Božja (od 2003.).
Od 1993. do 1995. član je Vijeća za nauk vjere i katehizaciju HBK, a od 1996. do sada član je Vijeća za nauk vjere HBK te od 1999. stručni recenzent za područje dogmatike kao član Komisije za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala Nacionalnog katehetskog ureda HBK. Od 2000. predsjednik je Odbora za pastoral zdravstva pri Vijeću za obitelj HBK. Od 2005. član je i Vijeća za kler HBK. Od 2009. ponovno je član Vijeća za katehizaciju HBK.
Član je Europskog društva za katoličku teologiju, Instituta za ekumensku teologiju i dijalog «Juraj Križanić». Od 2009. predsjednik je Konferencije profesora fundamentalne, dogmatske, otačke i ekumenske teologije. Znanstveni suradnik na projektu ICG KBF-a u Zagrebu «Hrvatski kantual».
Prigodno surađuje u projektu Medicinska etika Centra za bioetiku FTI DI i HKLD-a te na znanstvenim i stručnim skupovima u organizaciji KBF-a u Splitu i NKU HBK.
U pastoralnoj službi djelovao je kao kapelan u župi sv. Marka u Makarskoj (1984.-1986.), a po završetku studija kao vicerektor u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu (1991.-2004.). Od 2004. djeluje kao pastoralni suradnik u župi Sv. Spasa u Splitu (Mejaši). Od 1997. je duhovni asistent splitske podružnice HKLD-a.