Name: Služba Božja (Divine service)
ISSN: 0037-7074 (printed)
e-ISSN: 1849-1057 (on-line)
UDK: 272-528(051)
Address: Zrinsko-Frankopanska 19
HR-21000 Split, p.p.329
HRVATSKA (CROATIA)
Tel.+385 (0) 21 386 166
Fax.+385 (0) 21 386 138
Publisher: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko Frankopanska 19, Split
Founder: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Year of publication of the first issue: 1960
Frequency (annually): 4
Edition: 400 pcs
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scientific areas:
  • Humanities
  • Theology
Editorial board: Čondić, Alojzije (Split) - Eberbauer, Peter (Graz) - Jeličić, Ana (Split) - Punda, Edvard (Split)
Petrov, Emanuel (Split) - Vodičar, Janez (Ljubljana), Volarević, Domagoj (Split)
Scientific Council: Dančuo, Milan (Zagreb) - Jurić, Ivica (Split) - Šehić, Damir (Zadar) - Maglica, Toni (Split)
Mohorić Marijana (Zadar) - Runje, Domagoj (Split) - Trogrlić, Marko (Split) - Vidović, Boris (Split)
Vranješ, Nikola (Rijeka)
Editor in chief: Domagoj Volarević
Language consultant for the Croatian language: Rudolf Ćurković
Language consultant for the English language: Jadranka Krajinović
UDK marks: Sveučilišna knjižnica u Splitu - Iva Kolak
DTP: Paola Jukić
Front page: Tomislav Lerotić
Price:
  • 4€ (Single Issue Price for Croatia)
  • 16€ (annual subscription for Croatia)
  • 20€ (annual subscription for foreign countries)
Terms of payment:

Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR5223600001102872653
Naziv: Katolička izdavačka kuća i časopis
Služba Božja

Pin It