Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s II. redovite sjednice od 20. studenog 2019. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ 

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj (šef ) odsjeka

(interni naziv:voditelj računovodstva“) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

 • završen stručni studij, odnosno završen dodiplomski ili stručni studij ekonomskog smjera prema prijašnjim propisima,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • probni rad tri mjeseca.

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s I. redovite sjednice od 10. listopada 2019. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar (interni naziv: „diplomirani knjižničar “) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Desete redovite sjednice od 5. rujna 2019. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme.

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s prve izvanredne sjednice od 30. rujna 2019. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br. 89/2019, od 20. rujna 2019. godine, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, časopisu Universitas, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za radno mjesto:

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).

RASPISUJE NATJEČAJ ZA:

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).

Temeljem odluka Fakultetskoga vijeća s Pete redovite sjednice od 14. veljače 2019. god., Osme redovite sjednice od 6. lipnja 2019. god. i Šeste izvanredne sjednice od 27. lipnja 2019. god. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU raspisuje NATJEČAJ:

 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda iz Interdisciplinarnoga područja znanosti (izborna polja: 5.06. psihologija i 6.02. teologija) na Katedri filozofije na određeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani liturgike na Katedri liturgike na određeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu izvanrednoga profesora u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani moralne teologije na Katedri moralnoga bogoslovlja na neodređeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu redovitoga profesora u trajnomu zvanju u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Filozofije, znanstvenoj grani povijesti filozofije, na Katedri filozofije na neodređeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu predavača u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri Kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).