Sukladno dopisu Velikoga kancelara KBF-a Sveučilišta u Splitu (Br. 22/2019-VK od 3. lipnja 2019.) i temeljem odluke donesene na Osmoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća KBF-a Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019. (KLASA: 080-03/19-03/0001, URBROJ: 2181-203-02-01-19-0073), održane 6. lipnja 2019. godine pod točkom 5., sukladno čl. 14., čl. 15. i čl. 16. Statuta KBF-a, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje novi: NATJEČAJ za izbor dekana za razdoblje od 2019./20. do 2021./22. god.

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s nastavka sedme redovite sjednice od 23. travnja 2019. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani dogmatske teologije na Katedri dogmatskoga bogoslovlja, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Sukladno dopisu Velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, mons. dr. se. Marina Barišića, (Br. 15/2019-VK), od 8. travnja 2019. godine, zbog proceduralnih razloga, poništava se raspisani Natječaj za izbor dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu za razdoblje od 2019./20. do 2021./22, godine, raspisan 8. travnja 2019. godine.

| Izv.prof.dr.sc. Alojzije Čondić, dekan | Odluka | 30.4.2019 |

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća o poništenju natječajâ i raspisivanju novoga natječaja za izbor dekana za razdoblje od 2019./20. do 2021./22. godine (KLASA: 003-05/19-03/0001, URBROJ: 2181-203-02-01-19-0037), od 14. ožujka 2019. godine, temeljem odlukâ Velikoga kancelara o poništenju natječajâ i raspisivanju novoga natječaja za izbor dekana za razdoblje od 2019./20. do 2021./22. godine (Br. 11/2019-VK, Br. 12/2019-VK, Br. 15/2019-VK), od 2. travnja 2019. godine i 8. travnja 2019. godine sukladno čl. 10. §4. Statuta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta i sukladno poništenju raspisanoga natječaja 8. travnja 2019. godine (KLASA: 080-03/19-02/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-19-0009), te sukladno čl. 14., čl. 15. i čl. 16. Statuta KBF-a, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor dekana
za razdoblje od 2019./20. do 2021./22. god.

KLASA: 112-01/19-01/0005
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0001

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće redovite sjednice, od 13. prosinca 2018. godine, odluke s Pete redovite sjednice od 14. veljače 2019. godine te odluke sa Šeste redovite sjednice od 14. ožujka 2019. godine

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU

objavljuje

PONIŠTENJE   NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 32/2019 od 29. ožujka 2019. god. (broj oglasa u izdanju: 1926), na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, u sveučilišnom časopisu „Universitas“ za radno mjesto:

  • za izbor nastavnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane religiozne pedagogije i katehetike na Katedri religiozne pedagogije i katehetike na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

te raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta: