Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Desete redovite sjednice od 5. rujna 2019. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme.

Temeljem odluka Fakultetskoga vijeća s Pete redovite sjednice od 14. veljače 2019. god., Osme redovite sjednice od 6. lipnja 2019. god. i Šeste izvanredne sjednice od 27. lipnja 2019. god. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU raspisuje NATJEČAJ:

 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedoktoranda iz Interdisciplinarnoga područja znanosti (izborna polja: 5.06. psihologija i 6.02. teologija) na Katedri filozofije na određeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani liturgike na Katedri liturgike na određeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu izvanrednoga profesora u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani moralne teologije na Katedri moralnoga bogoslovlja na neodređeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu redovitoga profesora u trajnomu zvanju u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Filozofije, znanstvenoj grani povijesti filozofije, na Katedri filozofije na neodređeno vrijeme u punomu radnom vremenu.
 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu predavača u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju Teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri Kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).

Temeljem odluke Devete redovite sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 4. srpnja 2019. godine, pod toč. 6.1. i toč. 6.4., a sukladno čl. 23. Statuta katoličkoga bogoslovnog fakulteta, čl. 7. Pravilnika o djelovanju i čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, raspisuje INTERNI NATJEČAJ za izbor v. d. pročelnika sljedeće katedre:

 • Katedra kanonskoga prava (1 izvršitelj m/ž).

Uvjeti za pristupanje Natječaju su sljedeći:

 • doktorat u specijalizaciji iz srodne katedre
 • znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora
 • nihil obstat svog Ordinarija.

Prijave treba poslati u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu Fakulteta: Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj za v. d. pročelnika katedre“.

KLASA: 112-07/19-01/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-19-0001

| Izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, dekan | Natječaj | 5.7.2019 |

Temeljem odluke Devete redovite sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 4. srpnja 2019. godine, pod toč. 6.1 - 6.3, a sukladno čl. 23. Statuta katoličkoga bogoslovnog fakulteta, čl. 7. Pravilnika o djelovanju i čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, raspisuje INTERNI NATJEČAJ za izbor pročelnika sljedećih katedri:

 • Katedra religiozne pedagogije i katehetike (1 izvršitelj m/ž)
 • Katedra ekumenskoga bogoslovlja (1 izvršitelj m/ž).

Uvjeti za pristupanje Natječaju su sljedeći:

 • doktorat u specijalizaciji iz katedre
 • znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora
 • nihil obstat svog Ordinarija.

Prijave treba poslati u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu Fakulteta: Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj za pročelnika katedre“.

KLASA: 112-07/19-01/0001
URBROJ: 2181-203-0101-19-0002

| Izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, dekan | Natječaj | 5.7.2019 |

Sukladno dopisu Velikoga kancelara KBF-a Sveučilišta u Splitu (Br. 22/2019-VK od 3. lipnja 2019.) i temeljem odluke donesene na Osmoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća KBF-a Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019. (KLASA: 080-03/19-03/0001, URBROJ: 2181-203-02-01-19-0073), održane 6. lipnja 2019. godine pod točkom 5., sukladno čl. 14., čl. 15. i čl. 16. Statuta KBF-a, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje novi: NATJEČAJ za izbor dekana za razdoblje od 2019./20. do 2021./22. god.