Tematski centrirana interakcija (TCI)

Obrazac za prijavu na međunarodni seminar „Tematski usmjerene interakcije (TCI) - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“

Tema seminara: Hrabro komunicirati, zajedno raditi i voditi


Ako se želite upisati na međunarodni seminar „Tematski usmjerene interakcije (TCI) - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ , ljubazno vas molimo ispunite sva polja ovog obrasca, potvrdite polje kojim dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka i kliknite na "Pošalji".

Navedeni osobni podaci koristit će se isključivo u svrhu omogućavanja upisa na program cjeloživotnog učenja pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, te se u druge svrhe neće koristiti bez Vaše pisane privole. Daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe neće se smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. U svako doba možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade, na način da ispunite za to propisani obrazac, te ga dostavite voditelju obrade osobnih podataka.

Napomena: na dnu obrasca se nalazi tzv. Captcha koja služi za zaštitu od neželjene pošte, pa Vas ljubazno molimo da brojeve i slova koji se pojave kao strojno teže čitljiva slika upišete desno u za to predviđeno polje. 

  Refresh Captcha