Sustav osiguranja kvalitete (SOK)

Članovi odbora:

Misija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora
Misija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora je ugrađivanje kvalitete u sve vidove djelovanja Fakulteta uz puno sudjelovanje svih dionika procesa visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada. Dionici su unutarnji i vanjski. Unutarnjim dionicima sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Fakulteta smatraju se studenti, nastavnici, suradnici, administrativno-tehničko osoblje i uprava. Vanjski dionici (ostale razine sustava obrazovanja, gospodarstvo, mjesna Crkva, kultura, zdravstvo i dr.) uključeni su u provjeru valjanosti, svrhovitosti i kvalitete rada Fakulteta i kao izvor podataka za vrednovanje.
Vizija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora
Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete
studentsko-vrednovanje.jpg

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Splitu, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete nastave, počela se provoditi akademske godine 2008./09. u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata od 27. listopada 2008.

Na prijedlog Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, Senat je na svojoj 90. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine usvojio novi Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu te novi anketni upitnik.

Cilj je provođenja postupka ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi vrednovanja nastavnog rada u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018.

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2019/20.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2018/19.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2017/18.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2016/17.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2015/16.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2014/15.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati studentskog vrednovanja nastavnog rada za akad. god. 2013/14.(zimski semestar i ljetni semestar)

| Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu |

Vrednovanje nastavnog rada - usporedba sa Sveučilištem

Rezultati vrednovanja nastavnog rada (usporedba) za akad. god. 2019/20.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati vrednovanja nastavnog rada (usporedba) za akad. god. 2018/19.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati vrednovanja nastavnog rada (usporedba) za akad. god. 2017/18.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati vrednovanja nastavnog rada (usporedba) za akad. god. 2016/17.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati vrednovanja nastavnog rada (usporedba) za akad. god. 2015/16.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati vrednovanja nastavnog rada (usporedba) za akad. god. 2014/15.(zimski semestar i ljetni semestar)

Rezultati vrednovanja nastavnog rada (usporedba) za akad. god. 2013/14.(zimski semestar i ljetni semestar)

Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija

Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 61.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.


Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2013./2014.:


Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2015./2016.:


Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2016./2017.:


Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2017./2018.:

Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2017./18.


Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2018./2019.:

 

| Postupak se provodi prema Izvješće o provedenom vrednovanju za akad. god. 2015./16. | Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija |

Analiza uspješnosti studiranja

Analiza uspješnosti studiranja provodi se s ciljem utvrđivanja uspješnosti polaganja ispita i uspješnosti završavanja studija kako bi se utvrdila dinamika studiranja na Sveučilištu i kritične točke nastavnog procesa zbog kojih dolazi do problema te pronalaženje najboljeg načina za njihovo otklanjanje. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 59.).

| Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu. |

Prosudba sustava osiguravanja kvalitete


Izvješća o provedenoj neovisnoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete KBF-a: