Symposium was held  from 24. to 26. October  2013.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 24. do 26. listopada 2013. održao se 19. međunarodni teološki simpozij na temu "Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata".

Teme rada u skupinama:

  • LUMEN GENTIUM
  • SACROSANCTUM CONCILIUM
  • DEI VERBUM
  • GAUDIUM ET SPES

Prvog dana simpozija bit će predstavljen Zbornik radova XVIII. međunarodnog znanstvenog simpozija Antropološka i religiozna dimenzija žrtve, koji je upravo izašao iz tiska.

| Program | Ana Peroš dipl. theol. | 14.10.2013 |

Pin It