Symposium was held  from 23. to 24. October  2014.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 23. do 24. listopada 2014. održat će se 20. međunarodni teološki simpozij na temu "Laička država - religija - Crkva: od ideologizirane neutralnosti do prostora dijaloškog suživota"

Prvog dana simpozija bit će predstavljen Zbornik radova XIX. međunarodnog znanstvenog simpozija Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata.

| Program (HR) | Programm (ENG) | 22.10.2013 |

Pin It