Symposium was held  from 21. do 22. October 2004.

 • Predgovor, Nediljko A.Ančić, Nikola Bižaca, 5-8
 • Govor o Bogu i radikalizacija fenomenologije u Michela Henryja, Ante Vučković, 9-48
 • Bog u novijoj hrvatskoj književnosti, Drago Šimundža, 49-79
 • Razum i vjera, filozofija i teologija. Inovativni prinos enciklike Fides et Ratio teološkoj nauci o spoznaji, Max Seckler, 81-99
 • Kraj vjere i povratak pretkršćanskom svijetu. Prema drugoj teologiji povijesti, Elmar Salmann, 101-116
 • Bog Kantova kritičko-spekulativnoga uma, Ivan Tadić, 117-159
 • Nietzscheov govor o Bogu - izazov kršćanstvu, Ivan Kešina, 161-200
 • Kršćanska moralka u kontekstu moralno-društvenih zbivanja i novoga govora o Bogu, Luka Tomašević, 201-228
 • Liturgija i govor o Bogu. (Ne) razumijevanje simboličko-mistagoškoga, Ivan Šaško, 229-251
 • Govor o Bogu u svjetlu religioznoga odgoja i kateheze, Ante Pavlović, 252-278
 • Govor o Bogu i kontemplacija, Anđelko Domazet, 279-300
 • O nekim metodološkim vidovima govora o stvaralačkom Božjem djelovanju, Nikola Bižaca, 301-328

 

Pin It