Symposium was held  from 23. do 24. October  2003.

 • Predgovor, Nediljko A.Ančić i N.Bižaca, 5-6
 • Koncilska vizija teologije i njezin pokoncilski razvitak, Gerald O'Collins, 9-20
 • Teologija kao znanost o vjeri u kontekstu «postmoderne», Albert Franz, 21-36
 • Kršćanstvo u doba kapitalizma kao religije. Teološki izazov trenutka u svjetlu polemike s Thomasom Rusterom, Željko Tanjić, 37-62
 • Teologija i crkvena praksa. Pristup iz perspektive sustavne teologije, Anto Šarić, 63-94
 • Egzegeza i teologija, egzegeza u teologiji, Marinko Vidović, 95-136
 • O mjestu i ulozi proučavanja religija unutar studija katoličke teologije, Nikola Bižaca, 137-175
 • Doktrinarni postupak za prosuđivanje pravovjernosti teološkog nauka, Nediljko Ante Ančić, 177-208
 • Reforma teološkog studija. Program filozofsko-teološkog studija na katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u usporedbi sa sličnim studijima u drugim zemljama, Ante Mateljan, 211-250
 • Teolog laik u Crkvi i društvu, Jadranka Garmaz, 251-272
 • Feministička teologija i njezini odjeci u Hrvatskoj, Rebeka Jadranka Anić, 273-300
 • Mogućnosti utjecaja kršćanskih vrijednosti na oblikovanje etike u javnoj upravi, Duško Lozina, Mirko Klarić, 301-331

| 5.2.2010 |

Pin It