Symposium was held  from 24. do 25. October  2002.

 • Predgovor, Nediljko A.Ančić, 5-7
 • Politika u doba globalizacije i tranzicije u hrvatskom društvu, Anđelko Milardović, 9-29
 • Politika kao fenomen. Filozofsko-sociološki pristup, Ivan Markešić, 31-63
 • Globalizacijski procesi i kriza klasičnih paradigmi, Duško Lozina, 65-73
 • Politička dimenzija biblijske vjere u Starom zavjetu, Marijan Vugdelija, 75-137
 • Politička dimenzija kršćanske antropologije, Ignazio Sanna, 139-154
 • Hrvatska vanjska politika i europske integracije, Mislav Kukoč, 155-163
 • Odnos Crkve i svjetovne stvarnosti u svjetlu Drugog vatikanskog sabora, Josip Jelenić, 165-186
 • Modeli kršćanskog djelovanja u politici, Karl Gabriel, 187-206
 • Kršćani u politici i medijskoj komunikaciji, Mirko Mataušić, 207-241
 • Kršćani u hrvatskoj politici (1990. – 2001.). Bilanca i perspektive, Ljubomir Antić, 243-252

| 5.2.2010 |

Pin It