Symposium was held  from 25. do 26. October 2001.

  • Predgovor, Nediljko A.Ančić, 5-6
  • Presjek Berdjajevljeve misli pod vidom osobne u društvene dimenzije grijeha, Ivan Devčić, 7-22
  • Grijeh prema Pavlu kao otuđenje od Boga i bližnjih, Mato Zovkić, 23-51
  • Grijeh u poslanici Rimljanima, Marinko Vidović, 53-109
  • Osobno i društveno u suvremenom govoru o istočnom grijehu. Elementi jednog mogućeg sustavnog tumačenja istočnog grijeha, Nikola Bižaca, 111-153
  • Grijeh struktura, Špiro Marasović, 155-193
  • Razlikovanje i podjela grijeha na teški/ laki, smrtni/mali, Šimun Bilokapić, 195-228
  • Govor o grijehu u navještaju i katehezi, Milan Šimunović, 229-256
  • Svijest o grješnosti kod današnjih mladih. Sociološki i pastoralno-katehetski vid, Valentina Mandarić, 257-278

 

Pin It