Symposium was held on the 22. October 1999.

  • Predgovor, Nediljko A.Ančić, 5-7
  • Kristovsko iskustvo u Novom zavjetu, Marinko Vidović, 9-44
  • Iskustvo vjere u kršćanskih – rajnskih – mistika, Marijan Jurčević, 45-66
  • Kršćansko-teološko shvaćanje religioz-nog iskustva, Peter Hünermann, 67-80
  • Psihološki aspekti religioznog iskustva, Božo Bulat, 81-113
  • Pojam duhovnih iskustva, Charles André Bernard, 115-133
  • Putovi i stranputice religioznog iskustva, Mihály Szentmártoni, 135-154
  • Teologija i iskustvo vjere, Anto Šarić, 155-169
Pin It