Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sukladno članku 57.,stavku 1., Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na 16. sjednici održanoj 18 .travnja 2017.g., pod točkom 1. dnevnog reda, donosi odluku o raspisivanju natječaja za financiranje studentskih programa Studentskog zbora Sveučilištu u Splitu za 2017. godinu.

Natječaj je otvoren od 25. travnja 2017. godine do 5.svibnja 2017. godine u 23:59 sati. Ukupan iznos sredstava raspisanog natječaja: 350.000,00 kn (slovima: tristo pedest tisuća kuna).

| Tekst natječaja i dokumentacija | Obrazac za prijavu na natječaj | Josipa Bliznac, Potpredsjednica i Povjerenica za komunikaciju i medije Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu | 25.4.2017 |

Pin It
   Vijesti